สินเชื่อโซลาเซลล์

สินเชื่อโซลาเซลล์

สินเชื่อบุคคล GSB GO Green
ค่าไฟจะไม่ใช่ภาระอีกต่อไป ให้ธนาคารออมสินดูแลคุณ กับสินเชื่อส่วนบุคคล GSB Go Green
เพื่อติดตั้ง Solar Cell หรือ Solar Rooftop ช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่าน
💵 “ประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 🌿☘️🍀